Pravidlá, Tipy, Zaujímavosti,

Požiar auta: uhasiť alebo utiecť?

26.4.2024 Redakcia Auto trendy (Foto: youtube.com/@KHONNewsHawaii). Viete, ako postupovať v prípade požiaru auta? Aj keď ste si o tom pred niekoľkými rokmi niečo prečítali alebo dokonca absolvovali školenie, odvtedy sa...

26.4.2024 Redakcia Auto trendy (Foto: youtube.com/@KHONNewsHawaii).

Viete, ako postupovať v prípade požiaru auta? Aj keď ste si o tom pred niekoľkými rokmi niečo prečítali alebo dokonca absolvovali školenie, odvtedy sa veľa zmenilo – dodržiavať dobré rady spred rokov môže byť dnes smrteľne nebezpečné. A netýka sa to len elektromobilov!

Požiar auta: uhasiť alebo utiecť?
Foto: youtube.com/@KHONNewsHawaii

O požiaroch áut sa často nehovorí a zvyčajne sa o nich veľa hovorí, keď dôjde k úmrtiam, keď zhorí drahé auto, a najmä keď ide o elektromobil. Pritom požiare áut sú relatívne časté, ročne ich vznikne niekoľko stoviek, pričom podiel „elektromobilov“ na tomto počte je zanedbateľný.

Aké sú najčastejšie príčiny požiarov automobilov?

Únik paliva (nafta, benzín, LPG) – benzín aj nafta sú horľavé, hoci v prípade benzínových vozidiel je riziko požiaru samozrejme oveľa väčšie, pretože v prípade úniku paliva stačí na vznik požiaru iskra alebo dokonca kontakt paliva s horúcim prvkom, napr. výfukovým potrubím. To však neznamená, že diesel sa nemôže vznietiť – moderné automobily majú v motorovom priestore zvyčajne množstvo zvukovoizolačných materiálov (rohože, peny), ktoré môžu v prípade aj toho najmenšieho úniku paliva nasiaknuť na celé týždne a potom sa vplyvom iskry alebo jednoducho prehriatia zmeniť na horák, ktorý je ťažké uhasiť v zlomku sekundy. Vozidlá vybavené systémom LPG sú obzvlášť náchylné na požiare, ale nie je to spôsobené špecifickým charakterom paliva, ale skutočnosťou, že väčšina systémov sa inštaluje v dielenských podmienkach a kultúra inštalácie a kvalita použitých komponentov sa môže veľmi líšiť (zle vedené káble, zle namontované kryty).

Upozornenie: Už niekoľko rokov majú palivá čoraz vyššiu prímes biozložiek (súčasný štandardný benzín má až 10 % prímes alkoholu) a palivové potrubia a tesnenia nie sú s takýmito palivami kompatibilné; môžu sa vyparovať a rozpúšťať, čo vedie k úniku paliva. Ďalším rizikovým faktorom je korózia palivových nádrží. Hoci väčšina dnes predávaných automobilov má už plastové nádrže, aj v niekoľko rokov starých automobiloch sa stále nachádzajú kovové nádrže. Zápach paliva v blízkosti automobilu je vážnym varovným signálom, ktorý by sa nemal ignorovať.

Skraty v elektrickom systéme

Skraty v elektrickom systéme, chybné kontakty, problémy s uzemnením – tu sú problémy najčastejšie spôsobené neodbornými úpravami a opravami, ale aj inštaláciou nevýrobného príslušenstva, napr. alarmov, autorádií alebo systémov LPG. Medzi ďalšie príčiny vzniku požiaru patria poruchy uzemnenia, odretá izolácia káblov a uvoľnené kontakty alebo sneh. Požiar v dôsledku skratu môže vzniknúť aj v zaparkovanom vozidle. Skrat môže byť spôsobený aj zaplavením alebo minulosťou vozidla po zaplavení.

Prehriatie – nejde len o následky prehriatia motora v dôsledku poruchy chladiaceho systému alebo nedostatočného mazania motora – aj v plne funkčnom vozidle môže dôjsť k prehriatiu komponentov, napr. stačí, ak je vozidlo zastavené v premávke počas dohorievania filtra pevných častíc a medzi filtrom a karosériou nie je tepelný štít, alebo je výfuk posunutý doslova o niekoľko centimetrov od svojej správnej polohy. Olejom nasiaknutá zvuková izolácia pod kapotou sa môže vznietiť od zahriateho turbodúchadla alebo katalyzátora.

Rozliaty motorový olej – studený olej nie je horľavý, ale olejové pary kvapkajúce na horúce rozdeľovacie potrubie sa môžu vznietiť pri najmenšej iskre alebo dokonca len teplom. Unikajúci olej môže tiež nasiaknuť zvukovoizolačné rohože a peny, čím sa stanú horľavými.

Konštrukčné a výrobné chyby – môžu mať vplyv na elektrickú a elektronickú časť (napr. skrat v čerpadle ABS), palivový systém, ale napríklad aj na systém dodatočnej úpravy výfukových plynov. V posledných rokoch bola najväčšia séria požiarov automobilov spôsobená výrobnou chybou v mnohých dieselových motoroch BMW. Zdrojom nebezpečenstva v týchto motoroch je netesný chladič v systéme recirkulácie výfukových plynov (EGR), cez ktorý uniká kvapalina obsahujúca glykol. Unikajúca kvapalina sa mieša so sadzami a olejom v sacom trakte a vytvára zmes, ktorá nasiakne zvukovoizolačné rohože a pri vysokých teplotách sa môže vznietiť. Ak sa zistí závada s nebezpečenstvom požiaru, výrobcovia uskutočňujú rozsiahle zvolávacie akcie – v automobiloch, ktoré sú pravidelne servisované, by sa malo nebezpečenstvo rýchlo odstrániť.

Dopravná nehoda – v prípade vážnej kolízie môže dôjsť k poškodeniu palivového potrubia alebo palivovej nádrže a v novších modeloch vozidiel aj trakčných batérií (v elektrických a hybridných vozidlách). Treba však vedieť, že kryty takýchto batérií sú pomerne dobre pancierované a na to, aby došlo k poškodeniu článkov, musí byť náraz naozaj silný.

Porucha elektroniky monitorujúcej trakčnú batériu – v prípade automobilov sú požiare počas nabíjania veľmi zriedkavé, ale v prípade elektrických kolobežiek alebo skútrov je riziko vážne – takéto zariadenia by mali byť pripojené k nabíjačke v priestoroch, kde sa v okolí nenachádza nič horľavé.

Zavolajte pomoc (112 alebo 150) – povedzte, o aký druh vozidla ide (dieselové, elektrické, LPG).
Foto: youtube.com/@jerseyshorefireresponse

Čo robiť, ak vozidlo začne dymiť?

Ak počas jazdy dôjde k požiaru, zvyčajne sa najprv objaví dym (niekedy najprv len zápach horenia) a niekedy sa rozsvietia kontrolky poruchy.

 • Zastavte vozidlo na bezpečnom mieste, ale čo najskôr. Je lepšie nechať auto stáť uprostred cesty, ako stáť v blízkosti iných áut alebo v úzkom jazdnom pruhu. Miesto by malo byť také, aby sa hasiči mohli dostať do blízkosti auta a aby sa v blízkosti nenachádzali ďalšie autá, ktoré by bolo potrebné ošetriť.
 • Vypnite motor, zapnite výstražné svetlá, odomknite kapotu (môže to hasičom neskôr uľahčiť prácu), ale neotvárajte ju.
 • Okamžite evakuujte cestujúcich (na diaľnici alebo rýchlostnej ceste nevyhnutne za zvodidlá).
 • Nevdychujte dym – môže byť smrteľný.
 • Zavolajte pomoc (112 alebo 150) – povedzte, o aký druh vozidla ide (dieselové, elektrické, LPG).
  Ak ide o elektrické auto a spod auta vychádza dym, nepokúšajte sa auto hasiť ani vykladať, odstúpte do bezpečnej vzdialenosti a počkajte na pomoc. Po objavení sa dymu sa môže požiar veľmi rýchlo rozšíriť a nie je možné ho uhasiť hasiacim prístrojom na autá. Hasiaci prístroj môže pomôcť zvládnuť nanajvýš požiar v 12-voltovom systéme v kabíne vozidla.
 • Ak jazdíte starším spaľovacím vozidlom a dym vychádza spod kapoty alebo spod palubnej dosky, pokiaľ máte hasiaci prístroj, môžete sa pokúsiť o jeho uhasenie. Musíte však mať na pamäti, že kilogramový hasiaci prístroj stačí len na niekoľko sekúnd hasenia a lacnejšie modely hasiacich prístrojov (zvyčajne tie bez manometra) vyžadujú prísne dodržiavanie návodu a často fungujú len v určitej polohe.
 • Ak je to možné, privolajte pomoc, zastavte ostatných vodičov, najlepšie zastavením nákladného auta alebo autobusu – jeden kilogramový hasiaci prístroj, aký zvyčajne nosíte v aute, veľa nezmôže, ale niekoľko hasiacich prístrojov, najmä tých väčších v nákladných autách, jednoznačne zvýši šance na úspech.
 • V prípade áut so spaľovacím motorom trvá od chvíle, keď sa spod kapoty objaví dym, do chvíle, keď plamene pohltia auto, zvyčajne niekoľko minút, čo vám dáva čas na pokojný odchod od auta. Situácia je úplne iná, ak je napríklad požiar spôsobený nehodou a únikom z nádrže – tu sa môže požiar rozšíriť takmer okamžite.
 • Ak chcete uhasiť požiar pod kapotou, nikdy ju úplne neotvárajte, pretože tým sa do ohňa dostane viac vzduchu a situácia sa ešte zhorší. Hasiaci prostriedok aplikujte cez mierne odklopenú kapotu.
 • Upozornenie: Od roku 2015 sú takmer všetky nové vozidlá vybavené klimatizačným systémom naplneným horľavým chladivom R1234yf, ktoré nielenže môže samo o sebe spôsobiť požiar, ak unikne napríklad na horúce rozdeľovacie potrubie alebo turbodúchadlo, ale pri spaľovaní tohto chladiva vzniká aj mimoriadne toxická a nebezpečná kyselina fluorovodíková. Stačí jediné vdýchnutie, aby došlo k vážnemu ohrozeniu zdravia. Ak to nie je nevyhnutné, napr. na záchranu života cestujúcich uväznených v aute, je lepšie v záujme vlastnej bezpečnosti nepokúšať sa hasiť požiar pod kapotami takýchto áut sami a nechať to na hasičov.
 • Aj keď sa vám podarí auto uhasiť, nepokúšajte sa ho znovu naštartovať, zavolajte odťahovú službu!

Aký je problém s hasením elektromobilov?

Trakčné batérie v elektromobiloch a hybridoch nie sú „jednoduché“ batérie ako v autách so spaľovacím motorom, ale sú to zapuzdrené balíky viacerých článkov. Stačí, aby sa jeden z článkov poškodil, a môže dôjsť ku katastrofe!

Stačí, aby sa jeden z článkov poškodil, a môže dôjsť ku katastrofe!
Foto: youtube.com/@StoryfulNews

Tepelný únik

Problémom je jav známy ako „tepelný únik“ alebo tepelná nestabilita. Ide o mimoriadne ťažko zastaviteľnú „reťazovú reakciu“. Stačí skrat alebo nadmerné zvýšenie napätia v jednom článku (napr. v dôsledku mechanického poškodenia, ako je prepichnutie puzdra pri havárii), ale aj v dôsledku poruchy v systéme BMS (systém, ktorý monitoruje prevádzku a nabíjanie batérie), aby sa článok začal rýchlo zahrievať. Najprv sa poškodí separátor, čo spôsobí ďalšie zvýšenie teploty, zahriata katóda uvoľní kyslík, ktorý reaguje s elektrolytom, čo vedie k vznieteniu. Teplo uvoľnené vznietením jedného článku prehrieva ďalšie články uzavreté v spoločnom puzdre, čo vedie k ďalším požiarom.

Bežné hasiace metódy, napr. použitie hasiaceho prístroja alebo hasiacej peny, majú malý účinok, pretože celý proces prebieha v uzavretom priestore a pretlak unikajúcich plynov bráni preniknutiu hasiacej látky. Ani prerušenie prívodu vzduchu požiar neuhasí, pretože kyslík pochádza z reakcií prebiehajúcich v rozžeravených článkoch. Dobrou správou je, že výrobcovia a hasiči v posledných rokoch urobili veľa pre zníženie tohto rizika – konštrukcia batérií bola upravená, že sú vybavené špeciálnymi krytmi. Tie sa pri nie príliš vysokých teplotách roztavia, čo umožňuje zaliať vnútro batérie hasiacou látkou. Hasiči sú okrem iného čoraz viac vybavení zariadením, ktoré umožňuje prepichnutie krytov batérií. Káde, do ktorých sa kedysi hádzali horiace alebo tlejúce elektromobily, sú čoraz vzácnejšie.

Hasičský zbor si počína čoraz lepšie

Vďaka novým metódam trvá uhasenie elektromobilu len o málo dlhšie ako uhasenie spaľovacieho vozidla. Hoci následné ochladenie prepálenej batérie môže trvať aj niekoľko hodín, aby sa zabránilo opätovnému vznieteniu vraku.

Je potrebné vedieť, že medzi poškodením článku, napríklad pri nehode, a nástupom tepelnej nestability, ktorá vedie k požiaru, môže uplynúť mnoho hodín, niekedy aj dní. Elektromobil po nehode môže začať horieť po mnohých hodinách. Po kolízii by sa takéto vozidlo malo dôkladne diagnostikovať a až do určenia rozsahu poškodenia by nemalo stáť v blízkosti iných vozidiel alebo horľavých predmetov.

Redakcia Auto trendy.

Súvisiace články:

Spomínate si na horiacu loďs autami značky Porsche a Bentley? Súd proti koncernu Volkswagen

Na Slovensku horel prvý elektromobil. Vieme či išlo o úmysel


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.Najčítanejšie

Odporúčame

Používate aplikácie v aute? Nemáme dobré správy

27.5.2024 Redakcia Auto trendy (Foto: youtube.com/@Lesics). Predseda Úradu pre elektronické komunikácie oznámil, že nulová sadzba pre niektoré aplikácie nebude povolená. Vyplýva to z nariadení EÚ…

Čínsky bestseller v Európe. Ford sa obáva novej konkurencie

27.5.2024 Redakcia Auto trendy (Foto: youtube.com/@Auto_4K). BYD Seagull by mal byť cenovým knokautom pre západných výrobcov, hoci sankcie EÚ to môžu zmeniť. Niektorí z nich…

Najkratšia diaľnica na svete. Je dlhá len jeden meter!

27.5.2024 Redakcia Auto trendy (Foto: shutterstock.com/Cars and Travels). Najkratšia diaľnica na svete sa nachádza v Európe, hoci hneď na začiatku treba zdôrazniť, že nejde o…

Čo znamená uterák na prístrojovej doske auta?

27.5.2024 Redakcia Auto trendy (Foto: youtube.com/@Covercraft1965). V krajinách, kde je všeobecne vyššia teplota ako na Slovensku, si vodiči áut rozprestierajú na palubných doskách uteráky, ktoré…

Aká je životnosť pneumatík. Musíte ich meniť po 100 000 km?

27.5.2024 Redakcia Auto trendy (Foto: shutterstock.com/Mr.Anuwat Rumrod). Pneumatiky majú obmedzenú životnosť a môžu sa opotrebovať, aj keď sa vôbec nepoužívajú. Musíte ich však meniť, ak…

Vstupujete na článok s obsahom určeným pre osoby staršie ako 18 rokov.

Potvrdzujem že mám nad 18 rokov
Nemám nad 18 rokov